Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ Ban hành theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP

Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ (áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất)) ban hành kèm theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chín Phủ. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ tại đây

🖼️ Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121

🖼️ Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài - Mẫu số 01/NTNN Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 490

🖼️ Mẫu C2-12 /CKC: Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.119

🖼️ Thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi - Mẫu số 03-3B/TNDN Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán