Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ Ban hành theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP

Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ (áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất)) ban hành kèm theo Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chín Phủ. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ tại đây

🖼️ Mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử (khấu trừ thuế) Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.228

🖼️ Báo cáo công nợ phải thu Biểu mẫu kế toán

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.697

🖼️ Biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

🖼️ Mẫu số 06/KTTT: Kết luận thanh tra thuế Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán