Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT chính:

Link download Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 42 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 1.246

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT tại đây

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/KK-BH Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/KK-BH Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/KK-BH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 143

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ Mẫu sổ sách kế toán

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.428

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Danh mục và biểu mẫu chứng từ kế toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 268

Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn mới Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn mới

Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn mới
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán