Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 77,2 KB
 • Ngày Update: 16/05/2017
 • Lượt Download: 18.221

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Xem thêm các thông tin về Giấy đề nghị thanh toán tại đây

Biểu mẫu Báo cáo công nợ đầu năm Biểu mẫu Báo cáo công nợ đầu năm

Biểu mẫu Báo cáo công nợ đầu năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.882

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN Dành cho người nộp thuế thuộc ngành ngân hàng, tín dụng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán