Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 77,2 KB
 • Ngày Update: 16/05/2017
 • Lượt Download: 18.613

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Xem thêm các thông tin về Giấy đề nghị thanh toán tại đây

Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.879

Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt Văn bản đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Báo cáo công nợ phải trả Báo cáo công nợ phải trả Biểu mẫu kế toán

Báo cáo công nợ phải trả
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.915

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán