Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05-TT - Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 77,2 KB
 • Ngày Update: 16/05/2017
 • Lượt Download: 18.972

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Xem thêm các thông tin về Giấy đề nghị thanh toán tại đây

Báo cáo tổng hợp tồn kho Báo cáo tổng hợp tồn kho

Báo cáo tổng hợp tồn kho
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.524

Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước Mẫu 05-ĐCSDTK/KBNN: Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước

Mẫu bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 893

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Mẫu S02b-H theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Mẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư Mẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu C3-04/NS: Giấy nộp trả vốn đầu tư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 08B/KK-TNCN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 08B/KK-TNCN Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 08B/KK-TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán