Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Mẫu khai thuế GTGT

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT chính:

Link download Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT dự phòng

Bạn có thể tải liên kết thích hợp khác dưới dây.

 • Xếp hạng: (23 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 85,5 KB
 • Ngày Update: 20/12/2016
 • Lượt Download: 54.135

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tại đây

Bản kê khai thông tin đăng ký thuế Bản kê khai thông tin đăng ký thuế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.140

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

Mẫu số 08/KK-TNCN: Tờ khai tạm nộp thuế TNCN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.036

Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối tài khoản Biểu mẫu kế toán

Bảng cân đối tài khoản
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.522

Mẫu số 01/NĐAT: Tờ khai thuế nhà, đất (áp dụng cho tổ chức) Mẫu số 01/NĐAT: Tờ khai thuế nhà, đất (áp dụng cho tổ chức) Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai

Mẫu số 01/NĐAT: Tờ khai thuế nhà, đất (áp dụng cho tổ chức)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 320
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán