Mẫu số C70a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp Xem thêm các thông tin về Mẫu số C70a-HD tại đây

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất  hoặc hỏng Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng

Thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất  hoặc hỏng
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 60
Xem thêm Việc làm - Nhân sự