Mẫu số C70a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link download Mẫu số C70a-HD dự phòng

Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp Xem thêm các thông tin về Mẫu số C70a-HD tại đây

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 185

Đơn xin xác nhận công tác Đơn xin xác nhận công tác Giấy xin xác nhận thời gian làm việc

Đơn xin xác nhận công tác
  • Đánh giá: 10
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 13.114
Xem thêm Việc làm - Nhân sự