Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

  • Xếp hạng: (1 Vote )
  • Phát hành: CMLaw
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 38 KB
  • Ngày Update: 12/06/2013
  • Lượt Download: 1.553

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở... Xem thêm các thông tin về Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở tại đây

Phiếu đánh giá nhân viên Phiếu đánh giá nhân viên Mẫu phiếu đánh giá nhân viên

Phiếu đánh giá nhân viên
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 420
Xem thêm Việc làm - Nhân sự