Nghị định 15/2013/NĐ-CP Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Xếp hạng: (33 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 420,9 KB
 • Ngày Update: 10/01/2017
 • Lượt Download: 49.676

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 15/2013/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng được ban hành ngày 06 tháng 02 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Nghị định 15/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư số 14/2010/TT-BXD Thông tư số 14/2010/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát

Thông tư số 14/2010/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND Quyết định 55/2012/QĐ-UBND Bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 55/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 556

Quyết định số 06/VBHN-BXD Quyết định số 06/VBHN-BXD Hợp nhất Quyết định về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Quyết định số 06/VBHN-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Công văn 4581/2012/TCT-CS Công văn 4581/2012/TCT-CS Miễn tiền thuê đất

Công văn 4581/2012/TCT-CS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở