Nghị định 15/2013/NĐ-CP Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Xếp hạng: (33 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 420,9 KB
 • Ngày Update: 10/01/2017
 • Lượt Download: 49.766

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 15/2013/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng được ban hành ngày 06 tháng 02 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Nghị định 15/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 2235/QĐ-TTG Quyết định số 2235/QĐ-TTG Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

Quyết định số 2235/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Nghị định số 64/2012/NĐ-CP Về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 625

Thông tư số 33/2012/TT-BCT Thông tư số 33/2012/TT-BCT Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

Thông tư số 33/2012/TT-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở