Nghị định 31/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 192 KB
 • Ngày Update: 19/06/2013
 • Lượt Download: 622

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Xem thêm các thông tin về Nghị định 31/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 707/QĐ-TTG Quyết định số 707/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ

Quyết định số 707/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Quyết định số 302/QĐ-TTG Quyết định số 302/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình Định trừ dịch rầy nâu

Quyết định số 302/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh

Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

Quyết định số 613/QĐ-TTG Quyết định số 613/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động

Quyết định số 613/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 126

Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 99 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.679
Xem thêm Chính sách