Nghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 42/2013/NĐ-CP chính:

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 84 KB
 • Ngày Update: 14/05/2013
 • Lượt Download: 2.803

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Xem thêm các thông tin về Nghị định 42/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT Sửa đổi đối tượng ưu tiên quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Thông tư 28/2013/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 250

Nghị định 80/2017/NĐ-CP Nghị định 80/2017/NĐ-CP Quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

Nghị định 80/2017/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121

Thông tư số 10/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư số 10/2014/TT-BLĐTBXH Khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề

Thông tư số 10/2014/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90

Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo