Nghị định 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 45/2013/NĐ-CP chính:

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 88 KB
 • Ngày Update: 20/05/2013
 • Lượt Download: 6.257

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Xem thêm các thông tin về Nghị định 45/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội

Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Quyết định 1878/2012/QĐ-TTg Quyết định 1878/2012/QĐ-TTg Phê duyệt biên chế công chức của cơ quan hành chính nhà nước

Quyết định 1878/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng

Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04
Xem thêm Lao động - Tiền lương