Nghị định 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 45/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 45/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 88 KB
 • Ngày Update: 20/05/2013
 • Lượt Download: 6.235

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Xem thêm các thông tin về Nghị định 45/2013/NĐ-CP tại đây

Nghị định 102/2013/NĐ-CP Nghị định 102/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 102/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.227

Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý

Thông tư liên tịch số 23/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Thông tư 104/2013/TT-BTC Thông tư 104/2013/TT-BTC Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP

Thông tư 104/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.968

Thông tư 09/2017/TT-NHNN Thông tư 09/2017/TT-NHNN Sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN xử lý nợ xấu Công ty Quản lý tài sản tín dụng

Thông tư 09/2017/TT-NHNN

Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 sửa đổi, bổ sung điều 73 Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 sửa đổi, bổ sung điều 73 Năm 2007

Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 sửa đổi, bổ sung điều 73
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.041
Xem thêm Lao động - Tiền lương