Nghị định 66/2013/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu chung 2013

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 43 KB
 • Ngày Update: 04/07/2013
 • Lượt Download: 9.570

Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Nghị định 66/2013/NĐ-CP tại đây

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Luật số: 84/2015/QH13

Luật an toàn vệ sinh lao động 2015
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Quyết định 460/QĐ-UBND Quyết định 460/QĐ-UBND Về việc quy định mức thù lao cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn

Quyết định 460/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52
Xem thêm Lao động - Tiền lương