Nghị định 71/2013/NĐ-CP Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 71/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 71/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 192 KB
 • Ngày Update: 14/07/2013
 • Lượt Download: 1.443

Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Xem thêm các thông tin về Nghị định 71/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 1437/QĐ-TTG Quyết định số 1437/QĐ-TTG Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Quyết định số 1437/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương trong các tổ chức hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Quyết định số 54/QĐ-TTG Quyết định số 54/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam

Quyết định số 54/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Nghị định 61/2017/NĐ-CP Nghị định 61/2017/NĐ-CP Quy định về thẩm định giá khởi điểm của nợ xấu

Nghị định 61/2017/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Nghị định số 25/2010/NĐ-CP Nghị định số 25/2010/NĐ-CP Về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định số 25/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 671
Xem thêm Doanh nghiệp