Nghị định 74/2013/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 • Xếp hạng: (4 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 44 KB
 • Ngày Update: 17/07/2013
 • Lượt Download: 4.611

Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Xem thêm các thông tin về Nghị định 74/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

Thông tư quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh Thông tư quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh

Thông tư quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Công văn 2757/BGDĐT-VP Công văn 2757/BGDĐT-VP Hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

Công văn 2757/BGDĐT-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy

Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 103
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo