Nghị định 81/2013/NĐ-CP Hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

 • Xếp hạng: (19 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 779,5 KB
 • Ngày Update: 19/11/2016
 • Lượt Download: 15.826

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Nghị định 81/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 6457/TCHQ-PC Công văn 6457/TCHQ-PC Quán triệt công tác quản lý tang vật, phương tiện vi phạm

Công văn 6457/TCHQ-PC

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG Hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT/BCA-BNG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74

Luật Công chứng số 82/2006/QH11 Luật Công chứng số 82/2006/QH11

Luật Công chứng số 82/2006/QH11
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.277

Nghị quyết 80/NQ-CP Nghị quyết 80/NQ-CP Thêm số định danh cá nhân vào biên bản xử phạt giao thông

Nghị quyết 80/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 226
Xem thêm Hành chính