Nghị định số 02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 02/2014/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định số 02/2014/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 188 KB
 • Ngày Update: 16/01/2014
 • Lượt Download: 785

Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 02/2014/NĐ-CP tại đây

Nghị quyết 80/NQ-CP Nghị quyết 80/NQ-CP Thêm số định danh cá nhân vào biên bản xử phạt giao thông

Nghị quyết 80/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP Nghị định số 77/2016/NĐ-CP Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh mua bán hàng hóa quốc tế hóa

Nghị định số 77/2016/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND Về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 225
Xem thêm Hành chính