Nghị định số 02/2014/NĐ-CP Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định số 02/2014/NĐ-CP chính:

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 188 KB
 • Ngày Update: 16/01/2014
 • Lượt Download: 778

Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Xem thêm các thông tin về Nghị định số 02/2014/NĐ-CP tại đây

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần Quy định tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Quyết định 1998/QĐ-TTg Quyết định 1998/QĐ-TTg Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2017

Quyết định 1998/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Công văn 1744/BNN-PC Công văn 1744/BNN-PC Dự thảo thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Công văn 1744/BNN-PC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13
Xem thêm Hành chính