Quyết định 120/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đối với vùng dân tộc và miền núi

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 120/QĐ-UBDT chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới dây.

Mới đây Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 120/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định. Xem thêm các thông tin về Quyết định 120/QĐ-UBDT tại đây

🖼️ Nghị định 73/2018/NĐ-CP Quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 238

🖼️ Quyết định 103/QĐ-TTg Bổ sung, điều chỉnh danh sách thôn đặc biệt khó khăn

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124

🖼️ Chỉ thị 18/CT-TTg - Tăng cường phòng chống xâm hại trẻ em Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

🖼️ Quy định 05-QĐi/TW Quy định mới về kết nạp người vi phạm chính sách dân số vào Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 790

🖼️ Quyết định 1163/QĐ-TTg Đẩy mạnh phổ biến pháp luật vận động đồng bào dân tộc thiểu số

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39
Xem thêm Văn hóa Xã hội