Quyết định 120/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đối với vùng dân tộc và miền núi

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 120/QĐ-UBDT chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới dây.

Mới đây Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 120/QĐ-UBDT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định. Xem thêm các thông tin về Quyết định 120/QĐ-UBDT tại đây

🖼️ Quyết định 241/QĐ-TTg Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng với các dịch vụ công

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39

🖼️ Quyết định số 2351/QĐ-TTG phê duyệt chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 596

🖼️ Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL Về việc quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57
Xem thêm Văn hóa Xã hội