Quyết định 212/2013/QĐ-BXD Hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 212/2013/QĐ-BXD chính:

 • Xếp hạng: (4 Vote )
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 131 KB
 • Ngày Update: 03/03/2013
 • Lượt Download: 2.944

Quyết định 212/2013/QĐ-BXD về hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 212/2013/QĐ-BXD tại đây

Nghị định 01/2017/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 688

Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 374

Quyết định 56/2012/QĐ-UBND Quyết định 56/2012/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường khi Nhà nước giao

Quyết định 56/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở