Quyết định 27/2013/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 27/2013/QĐ-TTg chính:

Quyết định 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 05 năm 2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Xem thêm các thông tin về Quyết định 27/2013/QĐ-TTg tại đây

Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước

Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Quyết định 2052/QĐ-TTg Quyết định 2052/QĐ-TTg Về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Quyết định 2052/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Thông tư 11/2014/TT-BNV Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch ngành hành chính

Thông tư 11/2014/TT-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 137

Thông tư số 10-2011-TT-BNV ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số Thông tư số 10-2011-TT-BNV ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số

Thông tư số 10-2011-TT-BNV ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40
Xem thêm Hành chính