Quyết định 342/2013/QĐ-TTg Sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 342/2013/QĐ-TTg sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 342/2013/QĐ-TTg tại đây

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND Quyết định 45/2012/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 377

Thông tư 139/2016/TT-BTC Thông tư 139/2016/TT-BTC Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội

Thông tư 139/2016/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 161

Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng

Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở