Quyết định 342/2013/QĐ-TTg Sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 342/2013/QĐ-TTg chính:

Quyết định 342/2013/QĐ-TTg sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Quyết định 342/2013/QĐ-TTg tại đây

Quyết định 282/QĐ-UBND Quyết định 282/QĐ-UBND Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại xã Tiến Dũng, huyện Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Quyết định 282/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Thông tư số 33/2012/TT-BCT Thông tư số 33/2012/TT-BCT Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

Thông tư số 33/2012/TT-BCT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 112

Thông tư 139/2016/TT-BTC Thông tư 139/2016/TT-BTC Hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội

Thông tư 139/2016/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 168
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở