Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang chính:

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Xem thêm các thông tin về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang tại đây

Thủ tục cấp sổ đỏ cho mua bán đất bằng giấy viết tay Thủ tục cấp sổ đỏ cho mua bán đất bằng giấy viết tay Điều kiện cấp sổ đỏ cho mua bán đất bằng giấy viết tay

Thủ tục cấp sổ đỏ cho mua bán đất bằng giấy viết tay
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 09

Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Thông tư số 04/2010/TT-BKH Thông tư số 04/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Thông tư số 04/2010/TT-BKH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.425
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở