Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang chính:

Link download Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang dự phòng

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang. Xem thêm các thông tin về Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang tại đây

Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 71

Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 98
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở