Quyết định 575/QĐ-BTP Phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 575/QĐ-BTP chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới dây.

Mới đây Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 575/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019, mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định và tải tại đây Xem thêm các thông tin về Quyết định 575/QĐ-BTP tại đây

🖼️ Nghị định 162/2017/NĐ-CP Hướng dẫn Luật tín ngưỡng tôn giáo

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.245

🖼️ Quy định 05-QĐi/TW Quy định mới về kết nạp người vi phạm chính sách dân số vào Đảng

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 872

🖼️ Thông báo 216/TB-VPCP Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

🖼️ Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quy trình trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 147
Xem thêm Văn hóa Xã hội