Quyết định số 01/QĐ-BHXH Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định số 01/QĐ-BHXH chính:

Link download Quyết định số 01/QĐ-BHXH dự phòng

Quyết định số 01/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Xem thêm các thông tin về Quyết định số 01/QĐ-BHXH tại đây

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chính sách lao động cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 766

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2017 Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2017 Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội mới nhất

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2017
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Nghị định 37/2016/NĐ-CP Nghị định 37/2016/NĐ-CP Quy định mới về hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

Nghị định 37/2016/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

Quyết định 1518/QĐ-BHXH Quyết định 1518/QĐ-BHXH Quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành BHXH, BHTN, BHYT

Quyết định 1518/QĐ-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181
Xem thêm Bảo hiểm