Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC chính:

Link download Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC dự phòng

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 32 KB
 • Ngày Update: 28/01/2013
 • Lượt Download: 8.436

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Về việc ban hành hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Xem thêm các thông tin về Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC tại đây

Quyết định số 239/QĐ-TTG Quyết định số 239/QĐ-TTG Về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009

Quyết định số 239/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Thông tư 94/2013/TT-BTC Thông tư 94/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư 94/2013/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 890

Thông tư số 75/2010/TT-BTC Thông tư số 75/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước

Thông tư số 75/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Thông tư 217/2012/TT-BTC Thông tư 217/2012/TT-BTC Quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 217/2012/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.228

Công văn 2066/2012/TTg-QHQT Công văn 2066/2012/TTg-QHQT Phê duyệt phân bổ vốn Chương trình SP-RCC năm 2013

Công văn 2066/2012/TTg-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng