Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH chính:

Link download Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH dự phòng

Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH tại đây

Quyết định 1553/QĐ-BHXH Quyết định 1553/QĐ-BHXH Quy định quản lý khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Quyết định 1553/QĐ-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chính sách lao động cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Thông tư 18/2017/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Công văn 25/BHXH-BCS Công văn 25/BHXH-BCS Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

Công văn 25/BHXH-BCS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45
Xem thêm Bảo hiểm