Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 08/2013/TT-BNV chính:

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 175 KB
 • Ngày Update: 23/08/2013
 • Lượt Download: 6.746

Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Xem thêm các thông tin về Thông tư 08/2013/TT-BNV tại đây

Quyết định 601/QĐ-BNV Quyết định 601/QĐ-BNV Ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 - 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh

Quyết định 601/QĐ-BNV
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47

Nghị định 19/2017/NĐ-CP Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng Nghị định 19/2017/NĐ-CP Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng Chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và phụ cấp thâm niên viên chức quốc phòng

Nghị định 19/2017/NĐ-CP Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Quyết định 870/QĐ-KTNN Quyết định 870/QĐ-KTNN Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Quyết định 870/QĐ-KTNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01
Xem thêm Lao động - Tiền lương