Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới dây.

Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non tại Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT, với các sửa đổi về Chương trình giáo dục nhà trẻ, Chương trình giáo dục mẫu giáo và Hướng dẫn thực hiện chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo. Xem thêm các thông tin về Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT tại đây

🖼️ Thông tư 24/2018/TT-BQP Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Quân đội

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61

🖼️ Quyết định 5417/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2019 ở Hà Nội

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

🖼️ Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh đối với trung cấp, cao đẳng, Đại học

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

🖼️ Cách tính phụ cấp đối với giáo viên Hướng dẫn mới về cách tính phụ cấp đối với giáo viên

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo