Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 364,6 KB
 • Ngày Update: 10/11/2014
 • Lượt Download: 25.106

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 04 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 45/2013/TT-BTC tại đây

Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Công văn 4260/NHNN-TTGSNH Công văn 4260/NHNN-TTGSNH Thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước tại tổ chức tín dụng

Công văn 4260/NHNN-TTGSNH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Công văn 4675/2012/TCT-CS Công văn 4675/2012/TCT-CS Ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, hai bánh gắn máy

Công văn 4675/2012/TCT-CS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Công văn 4547/2012/TCT-CS Công văn 4547/2012/TCT-CS Xử lý thuế khi giải thể

Công văn 4547/2012/TCT-CS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75
Xem thêm Doanh nghiệp