Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link download Thông tư 64/2013/TT-BTC dự phòng

Bạn có thể tải liên kết thích hợp khác dưới dây.

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 431,1 KB
 • Ngày Update: 29/11/2017
 • Lượt Download: 20.283

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ban hành quy chế hành nghề chứng khoán Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ban hành quy chế hành nghề chứng khoán

Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ban hành quy chế hành nghề chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Công văn 889/TCHQ-GSQL Công văn 889/TCHQ-GSQL Hoạt động thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công văn 889/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Thông tư 75/2017/TT-BTC Thông tư 75/2017/TT-BTC Quy định mới về quản lý tài chính dự án đầu tư theo đối tác công tư

Thông tư 75/2017/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT Quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Quyết định 105/QĐ-UBCK Quyết định 105/QĐ-UBCK Ban hành quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán

Quyết định 105/QĐ-UBCK
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153
Xem thêm Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại