Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Xếp hạng: (12 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 431,1 KB
 • Ngày Update: 29/11/2016
 • Lượt Download: 20.173

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Thông tư 64/2013/TT-BTC tại đây

Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi nghị định 177/2013/NĐ-CP Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi nghị định 177/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật giá

Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi nghị định 177/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 114

Công văn 223/GSQL-GQ1 Công văn 223/GSQL-GQ1 Xuất khẩu phế liệu

Công văn 223/GSQL-GQ1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 84

Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN Về việc góp ý kiến thẩm tra hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng nhà máy điện tử Glonics Việt Nam

Công văn 7643/BKHĐT-ĐTNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Công văn 2752/BTC-TCNH Công văn 2752/BTC-TCNH Về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Công văn 2752/BTC-TCNH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41
Xem thêm Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại