Thông tư 77/2013/TT-BTC Quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

  • Xếp hạng: (1 Vote )
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 33 KB
  • Ngày Update: 06/06/2013
  • Lượt Download: 50

Thông tư 77/2013/TT-BTC quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 77/2013/TT-BTC tại đây

Xem thêm Xuất - Nhập khẩu