Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP chính:

Link download Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 71 KB
 • Ngày Update: 17/03/2013
 • Lượt Download: 190

Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi Thông tư liên tịch 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư liên tịch 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP tại đây

Công văn 3783/NHNN-TD Công văn 3783/NHNN-TD Giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm

Công văn 3783/NHNN-TD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

Thông tư 192/2012/TT-BTC Thông tư 192/2012/TT-BTC Về việc hướng dẫn xử lý khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thông tư 192/2012/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 42

Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công

Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153

Thông tư số 123/2010/TT-BTC Thông tư số 123/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2

Thông tư số 123/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước Quy định việc giám sát ngân sách nhà nước

Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 514
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng