Thông tư số 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

  • Xếp hạng: (7 Vote )
  • Phát hành: Bộ Tài chính
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 2 MB
  • Ngày Update: 07/11/2016
  • Lượt Download: 22.913

Download.com.vn xin giới thiệu Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp Thuế Doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.233
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí