Thông tư số 187/2010/TT-BTC Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 92 KB
 • Ngày Update: 23/12/2012
 • Lượt Download: 339

Thông tư số 187/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 187/2010/TT-BTC tại đây

Quyết định số 74/2008/QĐ-TTG Quyết định số 74/2008/QĐ-TTG Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010

Quyết định số 74/2008/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Quyết định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách Quyết định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách

Quyết định về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân sự quân tự vệ giữa các cấp ngân sách
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Quyết định số 908/QĐ-TTG Quyết định số 908/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2010 cho tỉnh Lào Cai

Quyết định số 908/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12-2011-NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12-2011-NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12-2011-NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Quyết định số 29/2011/QĐ-TTG Quyết định số 29/2011/QĐ-TTG Ban hành danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA

Quyết định số 29/2011/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41
Xem thêm Chính sách