Thông tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 605 KB
 • Ngày Update: 10/12/2016
 • Lượt Download: 21.435

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 219/2013/TT-BTC tại đây

Thông tư 143/2016/TT-BTC Thông tư 143/2016/TT-BTC Quy định mức thu, lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài

Thông tư 143/2016/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung 2012 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung 2012 Luật số 26/2012/QH13

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung 2012
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.621

Thông tư 271/2016/TT-BTC Thông tư 271/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán

Thông tư 271/2016/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí