Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT chính:

Link download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT dự phòng

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT tại đây

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT
  • Đánh giá: 44
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 10.720

Công văn 4069/BGDĐT-GDĐH Công văn 4069/BGDĐT-GDĐH Quy định Bằng tốt nghiệp đăng ký dự thi liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Công văn 4069/BGDĐT-GDĐH
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 125
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo