Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT chính:

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT tại đây

Quyết định 87/QĐ-BTC Quyết định 87/QĐ-BTC Về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

Quyết định 87/QĐ-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Quyết định 3598/2012/QĐ-UBND Quyết định 3598/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Hà Tĩnh

Quyết định 3598/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Thông tư số 27/2011/TT-BLĐTBXH Thông tư số 27/2011/TT-BLĐTBXH Quy định về thiết bị dạy nghề Điện dân dụng đào tạo trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

Thông tư số 27/2011/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo