Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. Xem thêm các thông tin về Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH tại đây

Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 864

Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT Ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

Thông tư số 02/2011/TT-BGDĐT
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 164
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo