Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Thủ tục kê khai thuế

Theo quy định hiện hành của pháp luật về lĩnh vực thuế, hộ kinh doanh cá thể phải kê khai và nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem thêm các thông tin về Thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại đây

Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu đối với công ty cổ phần Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu đối với công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu đối với công ty cổ phần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57

Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương Mẫu chứng từ lao động tiền lương

Mẫu số 10-LĐTL: Bảng trích nộp các khoản theo lương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.922

Mẫu số 01-2/ĐNHT: Bảng tổng hợp phí xăng dầu Mẫu số 01-2/ĐNHT: Bảng tổng hợp phí xăng dầu Mẫu hoàn thuế

Mẫu số 01-2/ĐNHT: Bảng tổng hợp phí xăng dầu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán