Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN chính:

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 321

Mẫu số 14/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN tại đây

Bản kê khai thông tin đăng ký thuế Bản kê khai thông tin đăng ký thuế

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Mẫu số 01-BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi Mẫu số 01-BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi Mẫu chứng từ kế toán bán hàng

Mẫu số 01-BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 486

Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Mẫu xóa nợ thuế

Mẫu số 01/XNTH: Đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 97

Mẫu bảng tính lương Mẫu bảng tính lương Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng tính lương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 113
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán