Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN Dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN chính:

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 325

Mẫu số 14/KK-TNCN: Tờ khai thuế TNCN dành cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Tờ khai thuế TNCN - Mẫu số 14/KK-TNCN tại đây

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN Dành cho người nộp thuế thuộc ngành ngân hàng, tín dụng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Mẫu số 03-1B/TNDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí Biểu mẫu kế toán

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.569

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017 Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017 Đơn dự tuyển công chức Thuế 2017

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.084

Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên Biểu mẫu thuế

Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho y tế Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho y tế Mẫu 04/TNDN theo Thông tư 78/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ cho y tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán