Giáo trình Toán cao cấp Tài liệu học toán cao cấp

Tải về
  • Đánh giá:
    3 112 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,4 MB
  • Lượt xem: 181.026
  • Lượt tải: 141.817
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: định dạng PDF
Giới thiệu

Giáo trình Toán cao cấp - Tài liệu học toán cao cấp

Bộ tài liệu này được thiết kế dựa trên cơ sở các kết luận của các cuộc hội thảo khoa học về việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy toán học cao cấp cho các trường đại học, cao đẳng. 

Sử dụng bộ sách điện tử này sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị cho mình những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức toán học cao cấp, bao gồm nhiều chương mục cũng như phần bài tập ví dụ hỗ trợ. Tài liệu sưu tầm môn toán cao cấp gồm 2 phần A1 và A2...

Liên kết tải về