Giáo trình Toán chuyên đề - Ebook

Tải về
  • Đánh giá:
    2 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 10.830
  • Lượt tải: 10.001
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: định dạng PDF
Giới thiệu

Giáo trình Toán chuyên đề - Ebook

Giáo trình biên soạn nhằm trang bị tri thức toán học cốt yếu làm công cụ học tập và nghiên cứu chuyên ngành cho sinh viên kỹ thuật.

Lời nói đầu
Chương 1. Số phức
Chương 2. Hàm biến phức
Chương 3. Tích Phân Phức
Chương 4. Chuỗi hàm phức và thặng dư
Chương 5. Biến đổi Fourier và Biến đổi Laplace
Chương 6. Lý thuyết trường
Chương 7. Phương trình truyền sóng
Chương 8. Phương trình truyền nhiệt

Liên kết tải về