Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Tải về
 • Đánh giá:
  4 12 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 555,5 KB
 • Lượt xem: 22.681
 • Lượt tải: 18.853
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: định dạng PDF
Giới thiệu

Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác Lênin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin.