Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Mẫu kế hoạch tổ chức sinh hoạt 8/3

Tải về
  • Đánh giá:
    (5★ | 12 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 161,9 KB
  • Lượt xem: 42.652
  • Lượt tải: 6.217
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Nếu như ngày 20/10 là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam thì ngày 8/3 có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều với phụ nữ trên toàn thế giới. Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 là sự vinh danh đầy cao cả, rất nhiều các cơ quan, đoàn thể, trường học tổ chức buổi mít tinh như là 1 món quà dành ngọt ngào, yêu thương nhất dành cho phụ nữ.

Để có 1 ngày lễ ý nghia, với vai trò là ban tổ chức bạn phải vạch ra được nội dung - kế hoạch buổi lễ mít tinh ngày 8/3. Bên cạnh thời gian, địa điểm, danh sách khách mời thì nội dung - diễn biến của buổi mít tinh cũng rất quan trọng. Bạn có thể tham khảo 2 mẫu kế hoach mà Download.com.vn đã tổng hợp để có được nội dung - kế hoạch cho buổi lễ mít tinh ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho tổ chức của mình. 

Nội dung kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ................

Trường..................................

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.... /KH-CĐCS

     Buôn Trấp, ngày .... tháng .... năm 2018

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC SINH HOẠT 8/3 - NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động và Công đoàn giáo dục huyện.........................năm học 2018 – 2019.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của chi bộ trường THCS......................... năm học 2018 - 2019.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của CĐCS trường......................... năm học 2018 - 2019.

Công đoàn cơ sở trường CĐCS trường......................... phối hợp với Chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 như sau:

Công đoàn trường......................... triển khai kế hoạch sinh hoạt 8 - 3 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

- Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Thế giới và Phụ nữ Việt Nam với sự đóng góp của các tầng lớp Phụ nữ.

- Kỷ niệm 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để ôn lại tinh thần quật cường của Phụ nữ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện quyền bình đẳng trong xã hội, về việc làm đời sống, về lợi ích của lao động phụ nữ Việt Nam. Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà", giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao trên tinh thần vui khỏe, an toàn, tiết kiệm, thân mật và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Tất cả CB-GV-NV và giáo sinh thực tập đều tham gia tuyệt đối không vắng mặt. Các tổ trưởng quán triệt đến toàn thể ĐVCĐ – LĐ, Trưởng đoàn thực tập quán triệt đến toàn thể các Đ/c trong đoàn thực tập (Công đoàn điểm danh xếp thi đua)

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Thời gian tổ chức: Lúc.... giờ.....phút, ngày 07/3/2019.

- Địa điểm: Tại trường.........................

- Đối tượng: Toàn thể ĐVCĐ – LĐ trong trường và 24 giáo sinh thực tập.

- Khách mời: Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM – TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO VUI CHƠI.

1. Phần lễ: Dự họp mặt ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 (tại phòng hội đồng trường 30 phút).

- Giới thiệu chương trình (Đ/c......................... - Bí thư đoàn trường).

- Thông qua truyền thống ngày Quốc tế 8/3 (Đ/c......................... – Chủ tịch công đoàn).

- Báo cáo sơ kết công tác nữ công: Đ/c......................... (Phụ trách nữ công).

- Hướng dẫn thể lệ một số trò chơi dân gian (Đ/c......................... - Bí thư đoàn trường).

2. Phần hội:

- Tổ chức thi trò chơi dân gian cho các ĐVCĐ – LĐ và đoàn thực tập sư phạm.(Đ/c......................... - Bí thư đoàn trường).

3. Gặp mặt:

- Giao lưu với đoàn thực tập dùng bữa cơm thân mật tại nhà xe của trường.

4. Kinh phí:

- Công đoàn phối hợp với nhà trường chi tiền ăn cho ĐVCĐ – LĐ trong trường.

- Riêng giáo sinh thực tập tự đóng góp.

- Công đoàn chuẩn bị các phần quà thi trò chơi dân gian.

5. Ban chỉ đạo và Ban tổ chức:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

.........................

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

Trưởng ban - Chỉ đạo chung

2

.........................

Chủ tịch Công đoàn

Phó ban chỉ đạo

3

.........................

P. Hiệu trưởng

Thành viên

4

.........................

P. Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

5

.........................

UVBCHCĐ

Thành viên

6

.........................

UVBCHCĐ

Thành viên

7

.........................

UVBCHCĐ

Thành viên

8

.........................

BTĐT

Thành viên

Cùng với 5 tổ trưởng và trưởng đoàn thực tập.

6. Phân công cụ thể:

- Trang trí, dọn dẹp, âm ly loa máy đoàn thanh niên + đoàn thực tập sư phạm + bảo vệ.

- Chỉ đạo phần trò chơi: .........................

- Hỗ trợ phần hậu cần: .........................

- Chuẩn bị kinh phí, tham mưu, đặt cơm: .........................

- Tiếp khách.........................

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của CĐCS trường......................... và là 1 tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua của các ĐVCĐ – LĐ và hoạt động của đoàn thực tập sư phạm, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc.

Duyệt của chi bộ

Bí thư 

(Đã ký)

.........................

TM. BCH Công đoàn

Chủ tịch 

(Đã ký)

.........................

Để sở hữu đầy đủ 2 mẫu kế hoạch 8/3, mời các bạn tải file định dạng PDF hoặc DOC về nhé!