Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 2 mẫu kịch bản đại đoàn kết khu dân cư 2018

Tải về
  • Đánh giá:
    (5★ | 3 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 166,8 KB
  • Lượt xem: 49.473
  • Lượt tải: 5.963
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối cũng như chính sách của Đảng và Nhà nước. Để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra thành công tốt đẹp, thì không thể thiếu được kịch bản chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng lời dẫn chương trình hay.

Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Vậy mời các bạn cùng tham khảo 2 mẫu kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết dân tộc trong bài viết dưới đây, để chuẩn bị thật tốt cho ngày hội sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ:

Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Mẫu 1

1. Văn nghệ chào mừng

2. Ổn định tổ chức - Chào cờ

3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu khách:

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các đ/c trong ban CTMT thôn và toàn thể nhân dân thôn...............................

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ……, chào mừng 88 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ….. của đảng.

Hôm nay, ngày….. tháng …… năm 2018, Ban công tác Mặt trận, cán bộ và nhân dân thôn Trường Xuân tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư Thôn Trường Xuân, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng khu dân cư.

Rất vinh dự cho nhân dân Thôn ........................ về dự với ngày hội đại đoàn kết dân tộc hôm nay còn có sự hiện diện của các vị khách quý!

Xin trân trọng giới thiệu!

Về phía huyện có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

Về phía xã có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

Về phía thôn có:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cùng toàn thể các cụ, ông, bà và nhân dân thôn........................ cũng về dự.

(Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng)

- Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông.......................... trưởng BCTMT thôn........................ lên ôn lại lịch sử và truyền thống của mặt trận tổ quốc Việt Nam, vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

- Tiếp theo chương trình xin chân trọng kính mời ông............................... – Trưởng thôn....................... lên thông qua báo cáo tổng kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, nhiệm vụ nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Vừa rồi hội nghị đã được nghe Ông............................. – Trưởng thôn......................... lên thông qua báo cáo tổng kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, nhiệm vụ nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

- Sau đây xin mời các vị đại biểu đại diện hộ gia đình có ý kiến đóng góp cho bản báo cáo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu ông......................... TBCTMT thôn Trường Xuân công bố danh sách hộ gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2018. 

- Xin trân trọng kính mời ông.............................trưởng thôn Trường Xuân thông qua danh sách và trao thưởng cho cá nhân các gia đình, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, ngày càng vững mạnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

- MTTQVN kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn coi trọng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp vói sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại, Lãnh đạo nhân dân Việt Nam liên tiếp giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập của tổ quốc, tự do hạnh phúc của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết thành một chân lý:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công

Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là một bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, là đường lối căn bản, lâu dài trước sau như một của Đảng và nhà nước Việt Nam.

Sau đây xin trân trọng kính mời ông:……………………………..

Đại diện cho ĐU - HĐND - UBND huyện Thanh Oai lên phát biểu chỉ đạo hội nghị và trao quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn

Tôi xin phép được thông qua 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lên nhận quà:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời ông:………………….

Đại diện cho ĐU - HĐND - UBND xã Xuân Dương lên phát biểu ý kiến.

- Thành tựu trong những năm qua mà các hộ gia đình trong thôn................................. đã đạt được là điều kiện hết sức quan trọng để tăng cường và tiếp tục mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và tạo điều kiện thuận lợi để chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân tăng lên, trở trành nhân tố căn bản đảm bảo sự ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân địa phương, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. 

- Sau đây xin kính mời ông:.......................... TBCTMT thôn......................... lên phát động thi đua đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2018.

 BẾ MẠC

 Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con nhân dân thôn...........................

- Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chương trình ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 ở khu dân cư chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra.

- Sau đây xin kính mời ông:.............................. TBCTMT thôn....................... lên phát cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - Mẫu 2

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể bà con nhân dân khu ....................!

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của UBMTTQ xã ......................, thực hiện Nghị quyết lãnh chỉ đạo của Chi bộ ..................... về việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Trong không khí tưng bừng phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Hôm nay Ban công tác Mặt trận và nhân dân khu ................................ dưới sự chỉ đạo của cấp Ủy chi bộ long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ............... năm 2018.

Đây là dịp để toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong khu ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở trong sạch vững mạnh, tăng cường hơn nữa sự gắn bó tình dân nghĩa Đảng và xây dựng thành công Nông thôn mới.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban tổ chức, cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân trong khu lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công. Chúc cho Ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Để chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư hôm nay, đội văn nghệ khu ................. xin được gửi tới quý vị đại biểu khách quý và bà con nhân dân những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính những thành viên khu .............. trình diễn.

Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác hy sinh cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong dân tộc Việt Nam. Và hôm nay trong ngày Hội long trọng ý nghĩa này, chúng ta cùng hướng về Người qua nhạc phẩm “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác” của nhạc sĩ An Thuyên qua sự thể hiện của chị ...................... Kính mời quý vị và bà con cùng thưởng thức.

Vâng kể sao hết công ơn của Người. Hình ảnh của Bác kính yêu như lồng trong hình ảnh của ĐCSVN quang vinh. “Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta. Vui tung tăng em ca có Đảng cuộc đời nở hoa”. Tiếp theo mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc “Em là mầm non của Đảng” sáng tác Mộng Lân qua phần trình bày của em ............... Xin quý vị hãy vỗ tay hưởng ứng khi em trình bày ca khúc.

Kính thưa mỗi gia đình như một tế bào của xã hội, mỡi gia đình ấy có ấm no hạnh phúc thì xã hội mới ngày càng phát triển phồn vinh. Và hôm nay, đến với ngày hội của khu ta, các Sao nhí của khu cũng xin được góp vui một tiết mục múa giản dị mà sâu sắc “Gia đình nhỏ hạnh phúc to” – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung . Mời quý vị đại biểu và bà con hãy thưởng cho các Sao nhí của khu một tràng pháo tay giòn giã.

Trong những bài hát về Xuân, “Cung đàn mùa xuân“ của Nhạc sĩ Cao Việt Bách có lẽ là một trong những bài hát hay nhất, luôn được nhiều thế hệ chờ đón. Và hôm nay cúng ta hãy cùng một lần nữa sống lại cảm xúc hạnh phúc vô biên của mùa xuân 1975 của ca khúc qua sự thể hiện của anh ............ Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng! Thưa quý vị.... những ca sĩ cây nhà lá vườn của khu còn nhiều, song do thời gian của buổi lễ có hạn nên chương trình văn nghệ xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, ngày càng quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho sự phát triển của khu dân cư. Chúc toàn thể bà con trong khu luôn mạnh khỏe, đoàn kết, đổi mới và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn.

Chào cờ

Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ................., Bí thư Chi bộ khu ................. lên khai mạc buổi lễ.

Kính thưa quý vị. Đã là người Việt Nam có lẽ không ai không thuộc những câu thơ dạy về đoàn kết của Bác Hồ:

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”

Truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh điều đó. Bác cũng đã dạy: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”.

Thực hiện lời dạy của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân; coi đó là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cách mạng, bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Ðảng, phù hợp với đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân.

Ngay sau khi ra đời, ngày 18-11-1930, Đảng ta đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, con đường đã chọn. Suốt 87 năm qua, với các phương thức hoạt động, hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng gới thiệu và kính mời ông ........................ - lên ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc VN trong sự nghiệp cách mạng hiện nay Trân trọng kính mời ông.

Kính thưa quý vị.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song trong năm qua Khu ........................... dưới sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo, sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của chi bộ khu, cán bộ và nhân dân khu ...................... đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, khắc phục mọi khó khăn vươn lên xây dựng đời sống kinh tế văn hóa xã hội mọi mặt và đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời ông ............................ Bí thư chi bộ lên trình bày báo cáo tổng kết công tác thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của khu ..................... năm 2018.

Vừa rồi toàn thể ngày hội đã nghe báo cáo sơ kết công tác thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh của khu ...................... năm 2018. Để cho bản báo cáo thêm hoàn thiện sau đây mời các ý kiến thảo luận đóng góp cho bản báo cáo đầy đủ và hoàn thiện hơn.

Trong năm qua cán bộ và nhân dân trong khu ............................. chúng ta đã thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế gia đình và góp phần đóng góp cho sự phát triển KTXH của địa phương và đất nước. Tại hội nghị khu dân cư đã bình bầu một cách dân chủ, công khai các gia đình Đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2018 để đề nghị và đã được cấp trên công nhận. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông .................... - Đảng ủy viên. Trưởng ban văn hóa xã lên công bố quyết định và thông qua danh sách gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa năm 2018 của khu ................. Xin kính mời ông.

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể bà con nhân dân. Trong những năm qua, khu ........................ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Tại ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ..................... của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông ........................... - ủy viên Ban thường vụ Huyện Ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra huyện.................... thay mặt cho lãnh đạo Huyện Ủy, UBND, UBMTTQ huyện................ và các vị đại biểu về dự ngày hội hôm nay lên phát biểu chỉ đạo và chia vui cùng ngày hội. Xin trân trọng kính mời ông.

Giới thiệu ông ...................... trưởng ban Công tác mặt trận khu lên cảm ơn và đáp từ.

Kính thưa quý vị. Thưa toàn thể bà con khu ....................

Công tác Mặt trận ở khu dân cư năm qua đã thu được rất nhiều kết quả và những thành công nhất định, song cũng còn nhiều khó khăn, thử thách đòi hỏi mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong khu cần tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết, nỗ lực cố gắng hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KTXH năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiên Lương nhiệm kì 2018 -2020 mà Chi bộ và Đảng bộ đã đề ra.. Sau đây Xin mời Ban công tác mặt trận khu dân cư lên phát động phong trào thi đua năm 2018 và các thành viên của ban công tác mặt trận kí cam kết. Xin kính mời Ông ........................... - Ủy viên ban công tác Mặt trận khu .............

Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể bà con khu dân cư.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và đoàn kết, Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư ........... đã thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin giới thiệu và kính mời Ông .................... - trưởng ban công tác Mặt trận khu lên bế mạc Ngày hội. Xin trân trọng kính mời ông.