Kinh tế vĩ mô

Tải về
  • Đánh giá:
    3 20 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 3,1 MB
  • Lượt xem: 33.849
  • Lượt tải: 31.185
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng PDF
Giới thiệu

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở,đề cập đến các lý thuyết và các phương pháp phân tích sự vận động của các mối quan hệ kinh tế trên bình diện tổng thể nền kinh tế. Là môn khoa học nền tảng, cơ sở cho các khoa học kinh tế chuyên ngành khác.

Liên kết tải về