Lý Thuyết Kiểm Toán - Ebook

Tải về
 • Đánh giá:
  4 5 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,7 MB
 • Lượt xem: 16.873
 • Lượt tải: 12.626
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Định dạng PPT
Giới thiệu

Lý Thuyết Kiểm Toán - Ebook

Vai trò của kiểm toán và lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán

 • Bản chất của kiểm toán
 • Đối tượng, chức năng của kiểm toán và mối quan hệ giữa kế toán với kiểm toán
 • Các loại hình tổ chức kiểm toán
 • Kiểm toán viên
 • Tổ chức và hoạt động của công ty kiểm toán độc lập
 • Chuẩn mực kiểm toán
 • Kiểm toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin
Liên kết tải về