Lý thuyết tài chính tiền tệ

Tải về
  • Đánh giá:
    3 22 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 229,5 KB
  • Lượt xem: 45.674
  • Lượt tải: 33.676
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Định dạng PPT
Giới thiệu

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Tiền ra đời do nhu cầu trao đổi của con người, sự ra đời của tiền được đánh dấu bởi sự phát triển của một loạt các hình thái giá trị. Khi mới ra đời, thực chất đồng tiền là một loại hàng hoá được quy ước làm vật ngang giá chung một cách rộng rãi.

Liên kết tải về