Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 Ma trận đề thi môn Toán, tiếng Việt lớp 1

Tải về
  • Đánh giá:
    (2★ | 4 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 76,4 KB
  • Lượt xem: 19.219
  • Lượt tải: 3.425
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi cho cả môn Toán và Tiếng Việt, được biên soạn theo chuẩn đánh giá kiến thức theo Thông tư 22. Mời thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 lớp 1 cho học sinh của mình:

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Mạch kiến thức kĩ năng Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 
TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 02 01 02   02 01   01 09
Câu số 1, 3 8 2, 4   5, 6 9   10  
Số điểm    
Hình học Số câu     01           01
Câu số     7            
Số điểm              
Tổng Số câu 02 01 03   02 01   01 10
Số điểm     10đ
% 20% 10% 30%   20% 10%   10% 100%

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Nội dung Mức độ Dạng bài Mức Điểm
Đọc Đọc phân tích Mô hình tiếng 2 2 10
Đọc trơn Đọc vần, tiếng, từ, đoạn 1,3 7
Đọc hiểu Hiểu từ/câu/đoạn/bài 4 1
Viết Chính tả Viết vần, tiếng, từ, đoạn 1,3 6 10
Bài tập Điền âm/vầnphân biệt chính tả, cấu trúc ngữ âm 2,3 3
Trình bày, chữ viết   4 1