Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế Ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 270,7 KB
  • Lượt xem: 6.206
  • Lượt tải: 4.371
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế - Ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế là mẫu văn bản được lập ra nhằm khôi phục lại mã số thuế đã bị hủy bỏ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

          Mẫu số: 25/ĐK - TCT
             (Ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
              ngày 28/6/2016
của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ......................

....., ngày ...... tháng ........ năm .......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi:......................................................................................................................

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):...........................................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế):...........................................................

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):..................................................................................

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế:..................................................................

 ...........................................................................................................................

Hồ sơ đính kèm:

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ngoài ra, để kiểm tra được mã số thuế thu nhập cá nhân của mình thông qua chứng minh thư hoặc hộ chiếu rồi. Các bạn cùng tham khảo thêm Hướng dẫn Tra mã số thuế cá nhân,tra MST trực tuyến nhanh nhất được Download.com.vn giới thiệu chi tiết, nhanh chóng tra cứu được mã số thuế thu nhập cá nhân của mình hay của doanh nghiệp, chỉ với 3 bước rất đơn giản và nhanh chóng bạn có thể kiểm tra được mã số thuế cá nhân của mình khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.