Mẫu Bảng chấm công Bảng biểu hành chính

Tải về
  • Đánh giá:
    4 9 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 74,7 KB
  • Lượt tải: 12.007
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu Bảng chấm công - Bảng biểu hành chính

Bạn cần một bảng chấm công đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho nhân viên dù là nghỉ phép, nghỉ lễ hay nghỉ không lương đều được chấm đầy đủ theo quy định. Download.com.vn xin giới thiệu Bảng biểu chấm công Mẫu số: 01a-LĐTL, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC.

Đơn vị:………………………………
Địa chỉ:………………………………
Mẫu số: 01a-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng................năm...............

Download văn bản để xem thêm chi tiết.