Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu số: 01/BKNT

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 17 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 270,2 KB
  • Lượt xem: 35.375
  • Lượt tải: 77.994
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất hiện naymẫu 01/BKNT được ban hành theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bảng kê nộp thuế được sử dụng khi người nộp thuế nộp tiền tại quầy của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu bảng kê nộp thuế - 01/BKNT dưới đây.

 

Mu số: 01/BKNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

BNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt Bảng kê nộp thuế  Chuyển Khoản Bảng kê nộp thuế

Loại tiền: VND Bảng kê nộp thuế  USD Bảng kê nộp thuế  Khác: ………...

Mã hiệu: ……………..

Số: …………………….

 

Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế:....

Địa chỉ:.......................................................................................................................

…………………………………….. Quận/Huyện:…………………….. Tỉnh, TP:

Người nộp thay: ........................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................

…………………………………….. Quận/Huyện:…………………….. Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………...........….. trích TK số: ……………………........…. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN Bảng kê nộp thuế TK tạm thu Bảng kê nộp thuế TK thu hồi hoàn thuế GTGT Bảng kê nộp thuế

vào tài Khoản của KBNN: ……………………………………………. Tỉnh, TP: ...

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước Bảng kê nộp thuế Thanh tra tài chính Bảng kê nộp thuế

                             Thanh tra Chính phủ Bảng kê nộp thuế Cơ quan có thẩm quyền khác  Bảng kê nộp thuế

Tên cơ quan quản lý thu: ..........................................................................................

STT

Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo/

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung Khoản nộp NSNN

S tiền

         
         
         
 

Tổng số tiền

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: .......................................................................................

...................................................................................................................................

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...
Người thực hiện giao dịch

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị