Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu văn bản kê khai thuế

Tải về
  • Đánh giá:
    3 16 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 101,5 KB
  • Lượt tải: 16.807
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Mẫu bảng kê nộp thuế - Mẫu văn bản kê khai thuế

Download.com.vn xin giới thiệu với bạn đọc Bảng kê nộp thuế theo thông tư số 128/2008/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính đối với doanh nghiệp kê khai nộp thuế.

                                       BẢNG KÊ NỘP THUẾ Mẫu số: 01/BKNT
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC

Người nộp thuế:..............................................................  Mã số thuế: ................................ 

Địa chỉ: ........................................................... Huyện..................... Tỉnh .............................

Phần dành cho người nộp thay:

Người nộp thay:  ................................................................Mã số thuế: ..............................  

Địa chỉ :.... ........................................... ............. Huyện....................... Tỉnh  ......................

Đề nghị KBNN (NH) (1)............................ trích TK số .......................  hoặc chuyển tiền mặt

Để nộp vào NSNN (hoặc) TK tạm thu số ......................  tại KBNN  ...................................... 

Cơ quan quản lý thu: ......................  Mã số:.................  Tờ khai HQ, QĐ số:........  ngày .............. 

Loại hình XNK ......................................... (hoặc) Bảng kê biên lai số (2)............ ngày .................. 

 Ghi chú:

- (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham

gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;

- (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai;

- (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Download biểu mẫu để xem thông tin chi tiết.