Mẫu Bảng lương Nhân viên Bảng chi tiết thanh toán tiền lương hàng tháng cho Nhân viên

Tải về
  • Đánh giá:
    (4★ | 21 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 79,3 KB
  • Lượt xem: 46.796
  • Lượt tải: 43.022
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bảng lương nhân viên là mẫu bảng được gửi hàng tháng cho nhân viên. Mẫu bảng thanh toán cho nhân viên này sẽ bao gồm chi tiết các khoản lương hàng tháng của nhân viên. Dưới đây là mẫu bảng tính thanh toán tiền lương trên cho dân kế toán tham khảo khi thực hiện tính và gửi lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Lưu ý: Đây là mẫu bảng lương hàng tháng cho từng nhân viên, nếu bạn muốn tìm mẫu tổng hợp tính lương cho cả công ty trên file Excel thì hãy tham khảo Mẫu bảng tính lương.

Công ty............

Địa chỉ:............

LOGO CÔNG TY

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN

Tháng… năm…

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên  
Phòng ban  
Số ngày công  
Ngày nghỉ không tính phép  
Ngày nghỉ lễ  
Ngày nghỉ tính phép  
Mức lương  
Tổng tiền lương Lương cơ bản  
Lương làm thêm giờ  
Thưởng hiệu suất công việc  
Lương hiệu quả  
Thưởng chuyên cần  
Các khoản giảm trừ lương  
Hỗ trợ điện thoại  
Hỗ trợ ăn ca  
Hỗ trợ xăng xe  
Hỗ trợ đi lại  
Hỗ trợ nhà ở  
Công tác phí  
Tổng thu nhập  

Tạm ứng lương kỳ I

 
Các khoản phải khấu trừ vào lương BHXH (…%)  
BHYT (…%)  
BHTN (…%)  
Truy thu  
Thuế TNCN  
Tổng  

Thực lĩnh

 

 Download Mẫu Bảng lương Nhân viên để có thể chỉnh sửa và sử dụng!

Liên kết tải về